aktualność

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Opublikowano: 04/12/2017

W dniu 1 grudnia 2017 roku w ZSZiO odbyła się impreza z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Organizatorami uroczystości byli Powiat Kamiennogórski i Zespół Szkół Specjalnych,  a we współorganizację uroczystości włączyli się Powiatowy Ośrodek Wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy i Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących.

W tegorocznych obchodach wzięli udział członkowie Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego: Jarosław Gęborys, Edyta Wyrostek, Mariusz Mućwicki oraz liczni zaproszeni goście, rodzice, opiekunowie oraz osoby niepełnosprawne.

Po uroczystych przemówieniach wszyscy mieli przyjemność obejrzeć występ muzyczno - wokalno - taneczny w wykonaniu uczniów: Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze i Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze oraz podopiecznych z Powiatowego Ośrodka Wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamiennej Górze. Po części oficjalnej uczestnicy wzięli udział  w zabawie tanecznej z konkursami.

Poprzez organizację tego dnia chcemy  zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa. Jest to doskonała okazja, by rozejrzeć się wokół i zauważyć, że osoby niepełnosprawne są i żyją wśród nas. Uśmiechają się, czują, mają swoje marzenia i pragnienia. Wciąż jednak ta grupa naszego społeczeństwa potrzebuje zainteresowania, wsparcia i pomocy na miarę swoich potrzeb i oczekiwań. Każdy ma bowiem prawo do tego, by być aktywnym człowiekiem, akceptowanym przez środowisko.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych został ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. W roku 2006 na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych została przyjęta Konwencja Praw Osób Żyjących z Niepełnosprawnością. Według dokonanych zapisów osoby niepełnosprawne mają prawo do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się i do niezależnego życia, do ochrony zdrowia, życia prywatnego i rodzinnego, edukacji oraz prawo do udziału w życiu politycznym i kulturalnym.