aktualność

Przegląd Zespołów Teatralnych

Opublikowano: 27/11/2017

Dnia 24 XI 2017 roku grupa teatralna NASZ TEATR z Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie uczestniczyła w Przeglądzie Zespołów Teatralnych Osób Niepełnosprawnych w Brunowie koło Lwówka Śląskiego. Organizatorami  przedsięwzięcia byli Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym "Płakowice", Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Lwówku Śląskim oraz Pałac Brunów.
Grupa z Szarocina pokazała publiczności spektakl pt. "I tak to się zaczęło", który opowiedział widzom o powstaniu świata i jego zawrotnym pędzie. W Brunowie spotkały się zespoły teatralne ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lwówku Śląskim z Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim z Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 im. J. Brzechwy z Poznania z Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach ze Specjalnego Ośrodka Szkolono - Wychowawczego w Lubaniu ze Specjalnego Ośrodka Szklono - Wychowawczego w Zgorzelcu z Publicznej szkoły Podstawowej nr 10 w Wałbrzychu i Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 10 w Wałbrzychu z Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie z Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach z Zakladni Skola Specjani we Frydlandzie i z Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie.