aktualność

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a

Opublikowano: 15/05/2014

     W załączeniu znajdą Państwo ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, złożoną na podstawie przepisów art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Pliki do pobrania: