aktualność

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag

Opublikowano: 14/05/2013

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 13 maja 2013 roku do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wyrównywania szans osobom niepełnosprawnym intelektualnie poprzez organizację Mityngu Lekkoatletycznego Olimpiad Specjalnych.

Oferta znajduje się w załączniku poniżej.

Pliki do pobrania: