aktualność

Konsultacje "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2022 r."

Opublikowano: 13/10/2021

Starosta Kamiennogórski zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu kamiennogórskiego i na rzecz jego mieszkańców do zgłaszania uwag i wniosków do "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku". 

Konsultacje programu odbędą się w terminie od dnia 21 października 2021 roku do dnia 05 listopada 2021 roku.

W celu zgłoszenia swoich propozycji prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przekazanie go w wyżej wymienionym terminie do Kancelarii Ogólnej Strostawa Powiatowego w Kamiennej Górze, ul. Wł. Broniewskiego 15, do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego (pokój 206) lub przesłanie drogą elektroniczną na adres: powiat@kamienna-gora.pl

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Pliki do pobrania: