aktualność

Konsultacje programu

Opublikowano: 18/01/2013

Starosta Kamiennogórski zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu kamiennogórskiego i na rzecz jego mieszkańców do zgłaszania uwag i wniosków do "Rocznego programu współpracy powiatu kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku".

Konsultacje programu odbędą się w terminie od 25 stycznia do 1 lutego 2013 roku.

W celu zgłoszenia swoich propozycji prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przekazanie go w wyżej wymienionym terminie do Kancelarii Ogólnej Strostawa Powiatowego w Kamiennej Górze, ul. Wł. Broniewskiego 15, do Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego (pokój 301) lub przesłanie drogą elektroniczną na adres: promocja1@kamienna-gora.pl

Pliki do pobrania: