aktualność

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Opublikowano: 14/08/2018

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.: "Uczestnictwo w Mistrzostwach Świata w Trójboku Siłowym", którego oferta została złożona w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) przez Klub Sportowy - Miejski Ośrodek Sportów Siłowych i Tężyzny Fizycznej "RELAX", numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000111023, zamieszcza się ofertę na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15 w Kamiennej Górze.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do 7 dni od daty umieszczenia oferty, osobiście w formie pisemnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze w Wydziale Edukacji (pok. 206) oraz drogą elektroniczną na adres e-mailowy: cecylia.skulska@kamienna-gora.pl .

Pliki do pobrania: