aktualność

Aktualizacja oferty realizacji zadania publicznego

Opublikowano: 21/03/2018

W załączeniu znajduje się formularz aktualizacji harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania dla organizacji, którym została udzielona dotacja celowa w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku (zgodnie z Uchwałą Nr 270/2018 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 15 marca 2018 roku).

Organizacje, którym została przyznana dotacja niższa niż kwota wnioskowana w ofercie, prosimy o wypełnienie formularza aktualizacyjnego. Jednocześnie przypominamy, iż akceptując przyznaną kwotę dotacji, można zmienić zakres rzeczowy oferty, stosownie do otrzymanych środków, ale nie należy zwiększać procentowego udziału dotacji w ogólnej wartości zadania publicznego oraz nie należy zmniejszać procentowego udziału wkładu finansowego własnego (na który składają się środki finansowe własne i środki finansowe z innych źródeł).

 

Formularz należy dostarczyć do Wydziału Edukacji (pokój 206) Starostwa Powatowego w Kamiennej Górze lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze, Wydział Edukacji, ul. Wł. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra.

Pliki do pobrania: