aktualność

Wyniki konsultacji społecznych

Opublikowano: 21/11/2017

Konsultacje społeczne projektu "Rocznego Programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018  r." przeprowadzone przez Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze odbyły się w terminie od dnia 16 października 2017 roku do dnia 10 listopada 2017 roku.

Konsultacje przeprowadzono w następujących formach:

  1. zamieszczenie projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku" w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.kamienna-gora.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze wraz z formularzem konsultacji umożliwiającym zgłaszanie wniosków i uwag do projektu,
  2. konsultacje pisemne - wyłożenie projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku" do wglądu w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze i przyjmowanie uwag
    i wniosków na formularzu konsultacji w Kancelarii,
  3. otwarte spotkanie konsultacyjne.

Podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach nie przedstawiły opinii w terminie określonym w ogłoszeniu. W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie wprowadzono zmian do projektu programu.

Projekt Programu został przekazany do Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

Pliki do pobrania: