aktualność

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych - listopad 2017 r.

Opublikowano: 08/11/2017

W załączeniu zamieszczamy informację o ogłoszonych konkursach dla ogranizacji pozarządowych. 

 

Otwarte konkursy ofert w poszczególnych dziedzinach są ogłaszane i podawane na bieżąco do wiadomości na stronach BIP oraz na stronach internetowych poszczególnych programów oraz organizatorów konkursów: urzędów miejskich i gminnych, starostw powiatowych, poszczególnych ministerstw. 

 
Informacje o aktualnych konkursach dla organizacji pozarządowych ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego znajdziecie Państwo na stronie: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/index,idmp,127,r,r  oraz na FB: Pozarządowy Dolny Śląsk -  profil na FB: https://www.facebook.com/pozarzadowydolnyslask/ .
 
Inne adresy: 
 
- Urząd Miejski Wrocławia (http://bip.um.wroc.pl/competitionsoffers/list/1/10 ), 
 
- Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (http://www.dip.dolnyslask.pl/), 
 
- Program Erasmus+ : program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. (http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/), 
 
- Program Wiedza Edukacja Rozwój - Harmonogram naborów 2017 http://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-
 
- Portal www.ngo.pl - Fundusze (http://fundusze.ngo.pl/
 

Pliki do pobrania: