aktualność

9 listopada 2017 r. - Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Opublikowano: 06/11/2017

Starosta Kamiennogórski, Pełnomocnik Starosty ds. Organizacji Pozarządowych oraz Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu - Biuro Regionalne w Wałbrzychu, zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kamiennogórskiego na spotkanie, podczas którego zostaną przeprowadzone konsultacyjne projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku" oraz warsztaty dotyczące wypełniania ofert na realizację zadań publicznych.

                      

W pierwszej części spotkania omówiony zostanie projekt dokumentu "Roczny programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku" - stanowiącego załącznik do uchwały Nr 232/2017 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 6 października 2017 r. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zadania pytań dotyczących projektu w/w dokumentu, a także będą mogli przekazać swoje uwagi i opinie do projektu. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Cecylia Skulska - Pełnomocnik do spraw Organizacji Pozarządowych.

 

Druga część spotkania będzie miała charakter warsztatowy i jej celem będzie omówienie nowych wzorów ofert realizacji zadań publicznych. Warsztaty zostaną przeprowadzone przez przedstawiciela Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu - Biura Regionalnego 
w Wałbrzychu.

Zakres tematyczny warsztatu to m.in.:

- kluczowe elementy projektu,

- uzasadnienie potrzeby realizacji zadania publicznego,

- cel główny i cele szczegółowe zadania publicznego,

- opis grupy docelowej zadania publicznego,

- szczegółowy opis działań projektowych,

- formułowanie rezultatów: produkty, rezultaty twarde i miękkie,

- harmonogram projektu,

- tworzenie budżetu projektu,

- praca wolontariuszy jako wkład własny,

- wkład rzeczowy.

Uczestnictwo w warsztacie jest bezpłatne i przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu kamiennogórskiego.

 

Spotkanie odbędzie się dnia 9 listopada 2017 r. (czwartek) od godz. 12.00 do godz. 18.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze (ul. Wł. Broniewskiego 15) w sali sesyjnej 
(III piętro).  

 

Swój udział w spotkaniu można potwierdzić do dnia 6 listopada 2017 r. telefonicznie - pod numerem telefonu 75 6450129/75 6450104, lub za pomocą wiadomości mail przesłanej na adres: cecylia.skulska@kamienna-gora.pl.