aktualność

Ostatni dzień konsultacji

Opublikowano: 08/11/2012

Przypominamy, że do 9 listopada istnieje możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe propozycji zadań publicznych oraz innych form współpracy do "Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku".

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu kamiennogórskiego i na rzecz jego mieszkańców do zgłaszania propozycji zadań publicznych, które będą mogły uzyskać wsparcie finansowe z budżetu powiatu w ramach otwartych konkursów ofert w 2013 roku oraz innych proponowanych form współpracy z powiatem kamiennogórskim.

W celu zgłoszenia swoich propozycji prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przekazanie go do Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, ul. Wł. Broniewskiego 15, pokój 301 lub przesłanie drogą elektroniczną na adres: promocja1@kamienna-gora.pl

Termin zgłaszania propozycji upływa 9 listopada 2012 r. o godz. 15.30.