aktualność

Bezpłatny warsztat "Jak stworzyć dobrą ofertę realizacji zadania publicznego?"

Opublikowano: 07/06/2017

Jeżeli masz ciekawy pomysł, ale nie wiesz jak ubrać go w ramy oferty realizacji zadania publicznego, chcesz się dowiedzieć jak stworzyć dobry budżet projektu, zdiagnozować potrzeby odbiorców projektu oraz dostosować rezultaty, przyjdź na bezpłatny warsztat z tworzenia ofert realizacji zadania publicznego.
 
Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa dolnośląskiego na bezpłatne dwudniowe warsztaty dot. tworzenia ofert realizacji zadania publicznego na podstawie nowych wzorów ofert obowiązujących od 3 września 2016 r.
 
Zakres tematyczny warsztatu to m.in.:
- kluczowe elementy projektu,
- uzasadnienie potrzeby realizacji zadania publicznego,
- cel główny i cele szczegółowe zadania publicznego,
- opis grupy docelowej zadania publicznego,
- szczegółowy opis działań projektowych,
- formułowanie rezultatów: produkty, rezultaty twarde i miękkie,
- harmonogram projektu,
- tworzenie budżetu projektu,
- praca wolontariuszy jako wkład własny,
- wkład rzeczowy.
 
TERMIN:
- Wrocław - 19-20 czerwca 2017 (poniedziałek-wtorek)
- Wałbrzych - 22-23 czerwca 2017 (czwartek-piątek)
GODZINA: 9.00 - 16.00
MIEJSCE: Wrocław, Wałbrzych (dokładne miejsca warsztatów zostaną podane osobom zakwalifikowanym w późniejszym terminie)
 
Aby wziąć udział w warsztacie należy wypełnić i wysłać zgłoszenie poprzez specjalny formularz internetowy dostępny TUTAJ.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 czerwca 2017 r.
 
Uczestnictwo w warsztacie jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe oraz ciepły posiłek i poczęstunek kawowy podczas zajęć. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu oraz ewentualnego noclegu.
 
Warsztat będzie prowadzony interaktywnymi metodami warsztatowymi i przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa dolnośląskiego.
 
Warsztat jest organizowany w ramach projektu "Skuteczne Efektywne Aktywne NGO - krok naprzód" współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 
Szczegółowych informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel. 74 665 11 11, 693 145 674
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl
 
LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!