aktualność

Regionalne Spotkanie Międzysektorowe - 29 maja 2017 r.

Opublikowano: 31/05/2017

Dnia 29 maja 2017 r. (poniedziałek) w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska.

 

Organizatorem był Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wraz ze Starostą Kamiennogórskim. Wszystkich przybyłych przedstawicieli organizacji pozarządowych przywitała Pani Małgorzata Krzyszkowska - Wicestarosta Kamiennogórski, dziękując za tak liczne przybycie oraz życząc owocnych obrad.

W pierwszej części spotkania Pani Agnieszka Kowol - Dyrektor Wydziału omówiła projekt dokumentu "Program Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok".

Podczas drugiej części została przeprowadzona prelekcja przez Panią Karolinę Furmańską - doradcę w Regionalnym Punkcie Konsultacyjno-Doradczym dla organizacji pozarządowych działającym przy Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Podczas tej części omówiono zagadnienia dotyczące m.in. odpłatnej działalność organizacji pożytku publicznego, prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe oraz prawidłowego opisywania dokumentów finansowo-księgowych i ich księgowanie.

 

W załączeniu znajdą Państwo materiały ze spotkania.

 

Przypominamy również, iż konsultacje "Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok" trwają do 14 lipca 2017 r. 

Uwagi do Programu można zgłaszać na formularzu dostępnym w załączeniu bądź na stronie: www.dolnyslask.pl, w zakładce Organizacje pozarządowe - Program współpracy z NGO - Sprawozdawczość/konsultacje:

1) na adres: ngo@umwd.pl;

2) osobiście w godz. od 7.30 do 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5, na parterze, z dopiskiem na kopercie "Konsultacje programu współpracy z ngo na 2018 r.";

3) drogą pocztową na adres:  Urząd  Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Kancelaria Ogólna, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, z dopiskiem na kopercie "Konsultacje programu współpracy z ngo na 2018 r.".