aktualność

Szkolenie dla organizacji pozarządowych - 29 maja 2017r.

Opublikowano: 12/05/2017

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wraz ze Starostą Kamiennogórskim oraz Pełnomocnikiem Starosty ds. Organizacji Pozarządowych zapraszają przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na Konsultacje projektu "Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok" oraz na prelekcję prowadzoną przez panią Karolinę Furmańską.

 

W pierwszej części spotkania omówiony zostanie projekt dokumentu "Program Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok", a uczestnicy spotkania będą mogli przekazać swoje uwagi. Będzie również możliwość zadania pytań dotyczących projektu ww. dokumentu na rok 2018.

 

W drugiej części spotkania podczas prelekcji omawiane będą następujące zagadnienia:

1) Prawidłowe opisywanie dokumentów finansowo-księgowych oraz ich księgowanie.

2) Odpłatna działalność organizacji pożytku publicznego.

3) Prowadzenie działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe.

               

Spotkanie odbędzie się w dniu 29 maja 2017 r. w godz. 10.00-14.30, w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 2.


Swój udział w spotkaniu można potwierdzić do dnia 28 maja 2017 r. telefonicznie - pod numerem telefonu 75 645 01 29 / 75 645 01 04, lub za pomocą wiadomości mail przesłanej na adres: cecylia.skulska@kamienna-gora.pl.