aktualność

Prace nad projektem Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z NGO

Opublikowano: 22/02/2017

Uprzejmie informujemy, że Samorząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczął prace nad projektem "Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok".

Do uczestnictwa w opracowaniu projektu ww. dokumentu zapraszamy wszystkie dolnośląskie organizacje pozarządowe.

Propozycje do Programu należy zgłaszać do 10 marca br. za mocą formularza, zamieszczonego na stronie internetowej www.umwd.pl, zakładka "organizacje pozarządowe" oraz w załączniku, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Kancelaria Ogólna

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

ul. Walońska 3-5

50-413 Wrocław

lub

elektronicznie na adres: ngo@umwd.pl

 

Zapraszamy do aktywnego włączenia się w tworzenie "Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok" poprzez przesyłanie swoich propozycji do ww. dokumentu.

Pliki do pobrania: