aktualność

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Opublikowano: 23/01/2017

19 stycznia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kamiennogórskiego. Celem szkolenia było zaprezentowanie oraz omówienie nowych wzorów dokumentów dotyczących realizacji zadań publicznych (wzory ofert, umów, sprawozdań).

 

Licznie przybyłych przedstawicieli organizacji pozarządowych przywitała Wicestarosta Powiatu Kamiennogórskiego - Małgorzata Krzyszkowska oraz Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - Cecylia Skulska. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego: Bożena Ziemiańska - współprzewodnicząca oraz Zbigniew Bednarek - członek Rady.

Szkolenie poprowadziła Pani Karolina Furmańska - doradca w Regionalnym Punkcie Konsultacyjno-Doradczym dla organizacji pozarządowych, działającym przy Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 

Przedstawiciele organizacji zostali zapoznani z nowymi wzorami dokumentów dotyczącymi realizacji zadań publicznych, dowiedzieli się, jak przygotować prawidłowo ofertę na realizację zadania publicznego, jakimi zasadami należy się kierować przy jego rozliczaniu oraz uzyskali wiele istotnych informacji związanych z działaniem NGO.

Za możliwość skorzystania z profesjonalnego  wsparcia doradczego przez organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Kamiennogórskiego serdecznie dziękujemy Pani Karolinie Furmańskiej oraz Panu Sławomirowi Wójcikowi - pracownikowi Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, który również był gościem szkolenia.

 

Podczas szkolenia Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - Cecylia Skulska poinformowała zgromadzonych o podjętej w tym dniu Uchwale Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2017 roku.

 

 

W załącznikach poniżej publikujemy prezentację ze szkolenia, instrukcję wypełniania oferty realizacji zadania, wzór oferty, wzór umowy oraz wzór sprawozdania.

 

 

 

 

Serdecznie dziękujemy za udział w szkoleniu