aktualność

Konferencja dla sektorów

Opublikowano: 15/10/2012

Konferencję pn. "Partnerska rola władz lokalnych, NGO i przedsiębiorców" odbędzie się 31 października o godz. 11.00 w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Broniewskiego 15. Swój udział w konferencji zapowiedzieli już przedstawiciele lokalnych władz, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców z terenu powiatu kamiennogórskiego.

Spotkanie będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, diagnozy potrzeb z poziomu lokalnego czy też zaprezentowania nowych form współpracy międzysektorowej. Konferencja w Kamiennej Górze jest drugą z trzech zaplanowanych w ramach projektu "Centrum wspierania inicjatyw pozarządowych RAZEM", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego część działań objętych jest honorowym patronatem Starosty Kamiennogórskiego, Ewy Kocemby.

Liczba uczestników konferencji jest ograniczona.

Wszelkie pytania można kierować pod nr tel.: 74 666 30 06.

Szczegóły w załącznikach poniżej.