aktualność

Konsultacje programu

Opublikowano: 10/10/2012

Komunikat o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe propozycji zadań publicznych oraz innych form współpracy do "Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku".

Starosta Kamiennogórski zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu kamiennogórskiego i na rzecz jego mieszkańców do zgłaszania propozycji zadań publicznych, które będą mogły uzyskać wsparcie finansowe z budżetu powiatu w ramach otwartych konkursów ofert w 2013 roku oraz innych proponowanych form współpracy z Powiatem Kamiennogórskim.

W celu zgłoszenia swoich propozycji prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przekazanie go do Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, ul. Wł. Broniewskiego 15, pokój 301 lub przesłanie drogą elektroniczną na adres: promocja1@kamienna-gora.pl

Termin zgłaszania propozycji upływa w dniu 09.11.2012 r.