aktualność

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Opublikowano: 28/10/2016

O G Ł O S Z E N I E

 

Starosta Kamiennogórski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kamiennogórskiego na spotkanie, podczas którego zostaną przeprowadzone konsultacyjne projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku" oraz będą omawiane zasady konkursów organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dla organizacji pozarządowych.

 

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii do projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku", stanowiącego załącznik do uchwały Nr 159/2016 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 13 października 2016 r.

Na zaproszenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, w spotkaniu udział weźmie także Pani Agnieszka Kowol - Dyrektor Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, która przybliży Państwu zasady konkursów organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dla organizacji pozarządowych.

 

Spotkanie odbędzie się dnia 7 listopada 2016 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze (ul. Wł. Broniewskiego 15) w sali sesyjnej (III piętro).

 

Swój udział w spotkaniu można potwierdzić do dnia 4 listopada 2016 r. telefonicznie - pod numerem telefonu 75 645 01 29 / 75 645 01 04, lub za pomocą wiadomości mail przesłanej na adres: cecylia.skulska@kamienna-gora.pl.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Cecylia Skulska - Pełnomocnik do spraw Organizacji Pozarządowych (Wydział Edukacji).

 

Uchwała Nr 159/2016 Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 13 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku" znajduje się w załączeniu.

 

Jednocześnie przypominamy, że Konsultacje projektu uchwały trwają do dnia 10 listopada 2016 r.
i mogą Państwo zgłaszać swoje uwagi i opinie do w/w projektu mailowo lub na formularzu konsultacji, który również znajduje się w załączniku.