aktualność

Młodzież z ZSZiO podbija Europę

Opublikowano: 10/07/2013

Starosta Ewa Kocemba oraz dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze Mariola Jaciuk gościły z wizytą w Lipsku. Celem wyjazdu był monitoring stażu II grupy młodzieży, która przebywa na praktykach w Niemczech od 16 czerwca.

Staże odbywają się w ramach projektu mobilności Leonardo da Vinci. Projekt ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich.

Program promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

Starosta Ewa Kocemba, dyrektor ZSZiO Mariola Jaciuk, dr Maria Peter oraz opiekunowie stażu

Do Lipska wyjechały w tym roku dwie 30-osobowe grupy uczniów. W ramach tego samego projektu 30 czerwca do Austrii (Karyntia)na 8-tygodniowy staż wyruszyło kolejnych 34 uczniów. Celem wyjazdu jest szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na zasadzie wymiany doświadczeń. Uczniowie odbywać będą staże w gospodarstwach agroturystycznych w pobliżu włoskiej granicy, praktycznie na terenie całej Karyntii.