aktualność

Rozmawiali o drogach

Opublikowano: 09/07/2013

Spotkanie w sprawie infrastruktury drogowej w powiecie odbyło się w świetlicy wiejskiej w Okrzeszynie w poniedziałek, 8 lipca. Z mieszkańcami Okrzeszyna i Uniemyśla rozmawiali starosta Ewa Kocemba oraz etatowy członek zarządu Jarosław Gęborys.

Głównym tematem dyskusji była droga powiatowa z Chełmska Śląskiego do Okrzeszyna. Droga na kilku odcinkach jest w bardzo złym stanie. Jeżeli wszystko będzie przebiegać bez zakłóceń, remont cząstkowy drogi zostanie zrobiony do końca sierpnia. Na generalną odbudowę nie można pozyskać środków zewnętrznych, droga nie kwalifikuje się do szkód powodziowych.

Powiat czeka w tej chwili na dostawę specjalistycznego sprzętu, tzw. recyklera, który obniży koszty remontów. Recykler służy do ponownego przerobu zerwanego asfaltu. Przy pomocy tego urządzenia będzie można przeprowadzić naprawy znacznie większych powierzchni uszkodzonych odcinków dróg. Maszyna ma dotrzeć do powiatu do końca lipca.

Powiat kamiennogórski ma ponad 200 km dróg. W ciągu nieco ponad 2 lat kadencji obecnego zarządu wyremontowanych zostało ponad 20 km - to jeden z najlepszych wyników samorządu powiatowego na Dolnym Śląsku.