aktualność

Podsumowanie kwalifikacji wojskowej

Opublikowano: 19/05/2023

Od 8 do 19 maja w powiecie kamiennogórskim realizowana była kwalifikacja wojskowa, podczas której Powiatowa Komisja Lekarska określała stającym przed komisją kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej.

W tym roku w kwalifikacji uczestniczyło 180 osób, w tym trzy panie.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w tym okresie wezwano mężczyzn urodzonych w 2004 r., mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, osoby, które w latach 2021 i 2022: zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia. Wezwano także kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji oraz osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej.

W podsumowaniu działań Komisji wziął udział starosta Jarosław Gęborys.