aktualność

Nabór wniosków o organizację staży

Opublikowano: 20/01/2023

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze informuje o naborze wniosków o organizacje staży w 2023 roku. Okres odbywania stażu do 4 miesięcy.

W pierwszej kolejności będa rozpatrywane wnioski stażowe dla osób:

-osób bezrobotynych do 30 roku życia,

-osób bezrobotnych, które ukończyły 50 rok życia,

-osob długotrwale bezrobotnych,

-osób niepełnosprawnych.

Pozytywnie rozpatrzone będą wnioski Pracodawców gwarantujących po zakończeniu stażu co najmniej 3 miesięczny okres zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Koszty badań lekarskich mających na celu stwierdzenie zdolności bezrobotnego do odbycia stażu ponosi Organizator stażu.

Szczegółowe zasady wraz z wnioskiem o organizację stażu można pobrać ze strony Urzędu https://kamiennagora.praca.gov.pl/

Dodatkowe informacje tel. 75 645 01 69

Pliki do pobrania: