aktualność

Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Pisarzowicach

Opublikowano: 21/06/2022

We wtorek 21 czerwca 2022 roku w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach odbyła się uroczystość nadania imienia. Na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego Szkoła Podstawowa, wchodząca w skład Zespołu Szkół w Pisarzowicach otrzymała imię Ireny Sendlerowej, osoby, która w życiu kierowała się ponadczasowymi wartościami. Irena Sendlerowa była działaczką społeczną, w czasie II wojny światowej uratowała 2,5 tys. żydowskich dzieci z getta warszawskiego, wywożąc je i ukrywając w polskich rodzinach, sierocińcach oraz klasztorach.

Uroczystości rozpoczęto przed szkołą, w miejscu ustawienia obelisku z tablicą pamiątkową.  Poświęcono obelisk i nowy sztandar z wizerunkiem Ireny Sendlerowej, który oficjalnie przekazano na ręce dyrektor i uczniów szkoły. Jak podkreślała dyrektor szkoły - Katarzyna Nawój - szkoła będzie miała swoją tożsamość, nie będzie anonimowa. Patron wyznacza i będzie prowadzić przez wartości, które będą propagowane w szkole. Takim cennym hasłem jest myśl, która również towarzyszyła Irenie Sendlerowej:  "Każdemu, kto tonie należy podać rękę!".
 
W ramach uroczystości dzieci przygotowały również informacje dla przyszłych pokoleń, które umieszczono w kapsule czasu. Druga część wydarzenia odbyła się w sali gimnastycznej, gdzie zaprezentowano m.in. program artystyczny i złożono życzenia.

W wydarzeniu uczestniczyli starosta Jarosław Gęborys, wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska, radne powiatu Edyta Wyrostek i Zofia  Kolat, Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk, samorządowcy oraz zaproszeni goście.

Przedstawiciele powiatu, z okazji tej pięknej uroczystości przekazali na rzecz szkoły bon upominkowy o wartości 1000 zł.