aktualność

Powiatowe Targi Pracy

Opublikowano: 23/05/2022

Dnia 23 maja 2022 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze odbyły się Powiatowe Targi Pracy pod patronatem Starosty Kamiennogórskiego i Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. Wydarzenie odbyło się w ramach Europejskich Dni Pracodawcy. W targach udział wzięło 40 wystawców - pracodawców z regionu. Podczas targów można było zasięgnąć porad doradców z wojewódzkiego urzędu pracy, a także skonsultować się z pracownikami ZUS i urzędu skarbowego.

Wydarzenie uświetniła swoją obecnością Marzena Machałek Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego, która oficjalne otworzyła Powiatowe Targi Pracy. Minister podkreślała rolę kształcenia branżowego, którego niezbędnym elementem jest współpracy szkół, pracodawców i uczelni.

Starosta Jarosław Gęborys podziękował pracodawcom za dążenie do rozwoju swoich firm, ciągłe inwestowanie, co przekłada się m.in na tworzenie nowych miejsc pracy w regionie.

W wydarzeniu wzięła udział również wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska oraz radna powiatu Zofia Kolat.

Organizatorem przedsięwzięcia był Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze.