aktualność

Nasi docenieni

Opublikowano: 17/04/2012

Nagrody podczas wczorajszej (22 marca) gali finałowej "Przedsiębiorca Społeczny Roku 2011" we Wrocławiu odebrały Teresa Sobala, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego "Tkacze Śląscy" wraz z Lokalną Grupą Działania "Kwiat Lnu" za cykliczne organizowanie "Jarmarku Tkaczy Śląskich i Kwiatu Lnu", oraz Bożena Ziemiańska, właścicielka Kawiarni i Galerii "Lotos" za działalność non-profit w zakresie propagowanie kultury przez 25 lat. Nominacje do konkursu zgłosiło Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze.

Do składania nominacji zaprosiła Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej. Konkurs miał na celu wyróżnienie podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw prywatnych oraz jednostek samorządu terytorialnego, które wpisują się w ideę realizowania celów społecznych metodami ekonomicznymi. Patronat honorowy nad konkursem objął Rafał Jurkowlaniec, marszałek województwa dolnośląskiego.

Konkurs obejmował cztery kategorie konkursowe: kategoria 1 "Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2011", kategoria 2 "Dolnośląski Produkt Lokalny 2011", kategoria 3 "Dolnośląski Filantrop Roku 2011" i kategoria 4 "Dolnośląski Samorząd lub Partnerstwo 2011". Konkurencja była bardzo duża. W każdej z czterech kategorii przewidziano tylko dwie nagrody: tytuł laureata i wyróżnienie w konkursie.

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze nominowało dwóch kandydatów w kategoriach 1 i 2. Laureaci i wyróżnieni, wyłonieni przez kapitułę zgodnie z regulaminem konkursowym, zostali nagrodzeni w trakcie gali finałowej. Gala została poprzedzona Forum Ekonomii Społecznej, w ramach którego odbył się panel dyskusyjny dla uczestników oraz warsztaty. Nagrody dla naszych przedsiębiorców społecznych to niewątpliwie ogromny sukces i ważne wyróżnienie, a tym samym dobra promocja dla powiatu kamiennogórskiego.

Konkurs "Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2011" jest realizowany w ramach projektu "Wrocławskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej". Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.