aktualność

Święto Górników

Opublikowano: 22/11/2021

W sobotę 20 listopada w kościele pw. św. Bartłomieja w Leszczyńcu odbyła się uroczysta msza święta w intencji pracowników kopalni Ogorzelec i ich rodzin oraz za wstawiennictwem świętej Barbary.

Barbórka to tradycyjne święto górnicze, obchodzone w Polsce 4 grudnia, w dniu św. Barbary z Nikomedii, patronki dobrej śmierci i trudnej pracy. Poza górnikami Barbórkę obchodzą także geolodzy i inne osoby wykonujące zawody związane z poszukiwaniem paliw kopalnych.

W tradycji górniczej Barbórka rozpoczyna się poranną uroczystą mszą w kościele lub w cechowni, przy figurze św. Barbary. Następnie orkiestra górnicza maszeruje grając m.in. swój hymn w osiedlach zamieszkanych przez górników i ich rodziny oraz pod domami dyrekcji. Odbywają się uroczyste akademie oraz spotkania. Z okazji tego dnia organizowane są również: koncerty występy artystyczne, zabawy oraz bale, w których uczestniczą całe rodziny górnicze.

W wydarzeniu uczestniczył starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys.