aktualność

47. Międzynarodowa Wystawa Sztuki Włókna

Opublikowano: 13/09/2021

Dnia 11 września br. w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze otwarto dwie nowe wystawy: 47. Międzynarodową Wystawę Sztuki Włókna "Polska jest matką szczególną" oraz wystawę pn. "Pasja życia - Miękkie medium", której autorem jest Ewa Maria Poradowska-Werszler.

Corocznie uczestnicy festiwalu włókna biorą udział w warsztatach w Kowarach, podczas których powstają prace wystawiane rok później w kamiennogórskim muzeum. Zaprezentowane dzieła zostały ocenione i nagrodzone. Główną nagrodę otrzymała pani Agnieszka Godszling za pracę "Polska ziemia". Kolejne nagrody trafiły do pani Marii Teresy Chojnackiej - "Dokument dłonie" z cyklu "Ręce" oraz pani Krystyny Hendrychowskiej - "Mazurek b-dur". Nie zabrakło również wyróżnień, które otrzymali: Agnieszka Kazała, Katarzyna Pajorska (nagroda pracowników muzeum), Robert Wieczorek i Rafał Werszler.

W wydarzeniu udział wzięła wicestarosta kamiennogórski Małgorzata Krzyszkowska.