aktualność

Konferencja "Źródła finansowania jst"

Opublikowano: 09/09/2021

Dnia 08.09.2021 r. w Hotelu "Mercure" w Jeleniej Górze odbyła się konferencja pt."Źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego". W wydarzeniu wziął udział starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys. Rozmowa dotyczyła między innymi wsparcia regionów z polityki spójności na lata 2021-27, Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu.

Po oficjalnym przywitaniu gości przez senatora RP Krzysztofa Mroza, głos zabrał wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. W swoim wystąpieniu wiceminister podkreślał rolę samorządów jako kluczowego partnera dla rządu w prowadzeniu polityki rozwoju, szczególnie po pandemii COVID-19. Przypomniał, że Polska będzie mieć do dyspozycji na lata 2021-2027 ponad 72,2 miliardy euro w samej polityce spójności, a prawie połowa tych środków będzie zarządzana przez samorządy województw. Samorządy są beneficjentem 1/3 środków unijnych, dzięki którym realizują mnóstwo inwestycji w wielu dziedzinach m.in. transportu, gospodarki wodno-ściekowej, zdrowia czy edukacji. Waldemar Buda wspomniał także o tym, że aktualna perspektywa finansowa 2021-2027 musi skupić się na działaniach zmierzających do zapobiegania negatywnym zmianom klimatycznym.

Podczas spotkania szeroko omówiony został także Krajowy Plan Odbudowy, w ramach którego do Polski może trafić ok. 58 mld euro. KPO pozwoli na realizację projektów służących wzmocnieniu polskiej gospodarki i  jej konkurencyjności. Dzięki tym środkom uda się zrealizować również wiele  inwestycji w takich obszarach jak ochrona zdrowia czy zielona i cyfrowa transformacja.

Ważnym punktem programu była rozmowa o perspektywach rozwojowych dla gmin zawartych w Polskim Ładzie. Przewidziane są duże zmiany w systemie podatkowym, zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 7 proc. PKB, a także między innymi programy wsparcia dla inwestycji samorządowych. Pierwszy z nich został już uruchomiony przez Bank Gospodarstwa Krajowego - to Fundusz Inwestycji Strategicznych z pulą 20 mld złotych do podziału. Samorządy mogą liczyć na wsparcie rzędu od 80 do 95 proc. kosztów inwestycji.

Na Dolny Śląsk z funduszy unijnych na lata 2021-2027 z programu regionalnego i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji trafi ponad 2,2 mld euro. Region będzie korzystał także z pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy i programów krajowych.

Prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz opowiedział zebranym o "Pilotażowym programie poprawy jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła w budynkach wielorodzinnych na Dolnym Śląsku".

Konferencję zakończył panel dyskusyjny.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się również wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko oraz wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej