aktualność

Uczta dla duszy

Opublikowano: 17/04/2012

Koncert z okazji zakończenia realizacji projektu "Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie - etap II" odbył się w sobotę 11 lutego w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy. Na zaproszenie biskupa legnickiego Stefana Cichego w koncercie wzięli udział poseł Marzena Machałek, starosta Ewa Kocemba oraz wicestarosta Tadeusz Rycharski.

Koncert jest pierwszym wydarzeniem rozpoczynającym roczny cykl uroczystości związanych z przeprowadzeniem prac, dzięki którym Krzeszów zalśnił nowym blaskiem. W kościele wystąpili Legnicka Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Benedykta Ksiądzyny, chór "Madrygał" Legnickiego Centrum Kultury i wybitna solistka z powiatu kamiennogórskiego Agnieszka Justyna Szumiło. W programie można było usłyszeć m.in. "Kyrie Eleison" oraz "Agnus Dei" z I Litanii Ostrobramskiej S. Moniuszki czy "O Salutaris" J. B. Faure.

Profesjonalnie przeprowadzone prace I etapu oraz wzorowe rozliczenie projektu zaowocowało pozyskaniem dofinansowania i rozpoczęciem w październiku 2009 roku etapu II. Całkowita wartość projektu wynosi 26,3 mln zł, w tym 22,2 mln zł to środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet 11 "Kultura i dziedzictwo kulturowe", Działanie 11.1 "Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym".

W Krzeszowie wykonano prace konserwatorskie w dwóch obiektach położonych wewnątrz murów opactwa - Bazyliki Mniejszej pw. Wniebowzięcia NMP oraz kościoła pw. św. Józefa. Konserwacji poddano polichromie ścienne, kaplice, ołtarze boczne, Mauzoleum Piastów Śląskich, obrazy sztalugowe, stalle, ambony, ławki, konfesjonały, zespół barokowych mebli intarsjowanych w zakrystiach, a także wystrój rzeźbiarski elewacji.

Roboty remontowo-budowlane świątyń objęły w szczególności remont dachów, elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznych i nagłośnieniowych oraz instalacji sygnalizacji pożaru i przeciwwłamaniowej. Część pomieszczeń Domu Opata i ich wyposażenie zostało zaadaptowane na sale ekspozycyjne będące miejscem prezentacji zabytków ruchomych opactwa.

Wprowadzono także nowoczesną obsługę ruchu turystycznego opartą o system audioprzewodników (audioguide), tj. urządzeń do indywidualnego i zbiorowego zwiedzania opactwa. Turysta, pielgrzym ma możliwość wyboru jednego z kilku języków, co automatycznie przełoży się na wzrost dostępności obiektów zabytkowych dla zagranicznych gości.

Przeprowadzenie renowacji zespołu klasztornego w Krzeszowie było możliwe dzięki staraniom Ministerstwa Kultury i Sztuki, Kurii Biskupiej w Legnicy i krzeszowskiej parafii oraz wójta gminy Kamienna Góra Stanisława Szmajdzińskiego. Władze powiatu kamiennogórskiego gratulują i deklarują wspieranie wszelkich działań stanowiących dobry przykład dla innych, a będących wizytówką Naszego Regionu.