aktualność

Dolnośląska Akademia Samorządu

Opublikowano: 18/09/2020

Konkurs Dolnośląska Akademia Samorządu organizowany jest od 2016 r. z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Dotyczy on zwiększenia zaangażowania młodych Dolnoślązaków w działania z zakresu samorządności oraz pogłębienia wiedzy na temat samorządu terytorialnego.

Celem konkursu jest wsparcie finansowe realizacji inicjatyw przygotowanych przez młodzieżowe grupy nieformalne w obszarze samorządności. Oprócz wsparcia finansowego do 1.500 zł laureaci zapraszani są na 3 dniowe wyjazdowe szkolenie, podczas którego dopracowywane są ich pomysły, rozwijane są ich umiejętności organizacyjne i umiejętności pracy w zespole. Młodzi ludzie mają także szanse na spotkania z ciekawymi samorządowcami i młodzieżowymi liderami.

W konkursie udział wziąć mogą grupy inicjatywne liczące od 3 do 5 osób w wieku 15-22 lat osób zamieszkałych na Dolnym Śląsku.

Mogą być to osoby np. zaangażowane w działalność samorządu szkolnego lub uczelnianego, młodzieżowej rady gminy/miasta/powiatu, organizacji pozarządowej, klubu sportowego lub OSP, będące wolontariuszami lub niezaangażowane dotychczas w działalność społeczną, które mają pomysł zrealizowania jakiejś inicjatywy nt. samorządu terytorialnego.

Wsparcie mogą otrzymać inicjatywy i pomysły dotyczące tematu samorządu terytorialnego, np. organizacja debaty z udziałem młodzieży nt. "po co nam samorząd?", konkurs plastyczny dla dzieci - "kto to jest wójt/burmistrz i czym się zajmuje?", zebranie od rówieśników opinii nt. podejmowanych działań (inwestycji) przez samorząd i przedstawienie ich na spotkaniu z radnymi lub wójtem/burmistrzem.

Aby wziąć udział w konkursie należy do 26.09.2020 r. przesłać formularz zgłoszeniowy na adres: das@merkury.org.pl.
Dodatkowo dnia 23 września o godzinie 9:00 w Sali Witrażowej Urzędu Miasta w Kamiennej Górze odbędzie się spotkanie organizacyjne dot. konkursu.