aktualność

Zostań w domu - kolejne ograniczenia

Opublikowano: 31/03/2020

Uwaga, nowe ograniczenia w związku z pandemią koronawirusa:

- zachowanie dystansu społecznego dwóch metrów (wyjątek: rodzice z dziećmi, osoby niepełnoletnie, niesamodzielnie)

- ograniczenie dostępu do parków, bulwarów, skwerów

- zakaz korzystania z wypożyczalni rowerów miejskich

- limit osób przebywających w sklepie: trzy osoby na jedną kasę, sześć przy dwóch, dziewięć przy trzech itd.

- limit osób przebywających w urzędzie pocztowym: dwie osoby na jedną kasę

- limit osób przebywających na targowiskach, straganach, bazarach: trzy osoby na jedno stanowisko

- zamknięcie sklepów budowlanych w weekend

- wprowadzenie godzin dla seniorów od 10 do 12 każdego dnia (dotyczy osób powyżej 65. roku życia)

Zostań w domu.