aktualność

Nieodpłatna pomoc prawna - informacja

Opublikowano: 25/03/2020

Szanowni Państwo,

ze względu na aktualną sytuację wprowadzonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, przedłuża się do dnia 10 kwietnia 2020 roku, okres ograniczenia udzielania nieodpłatnego poradnictwa prawnego i poradnictwa obywatelskiego w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Pomoc prawna odbywa się tylko w formie porad telefonicznych za pośrednictwem Starostwa Powiatowego (75 64 50 254), pocztą elektroniczną (sekretarz@kamienna-gora.pl) lub tradycyjną adresowaną do Sekretarza Powiatu na adres Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze
ul. Wł. Broniewskiego 15.

W wyjątkowej sytuacji  uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca pomocy prawnej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem ustnie przez telefon.

W pozostałych przypadkach (listownie lub elektronicznie) wnioski są do pobrania na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/download,14909,0.html)


lub z BIP Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze (zakładka Nieodpłatna Pomoc Prawna) https://kamienna-gora.bip.net.pl/?c=1439 .