aktualność

Nowe obostrzenia w związku z koronawirusem

Opublikowano: 24/03/2020

Od 25 marca br. nowe obostrzenia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa!!!


  • Ograniczenia w przemieszczaniu się z trzema wyjątkami:

    - drogi do pracy i do domu;

    - wolontariatu w walce z koronawirusem;

    - niezbędnych spraw życia codziennego.

  • W zgromadzeniach będą mogły uczestniczyć maksymalnie dwie osoby

  - wyjątkiem są wydarzenia, w których uczestniczą wyłącznie członkowie rodziny lub osoby   pozostające w stałym pożyciu;

  - w mszy świętej będzie mogło maksymalnie wziąć udział 5 osób, nie licząc osób odprawiających liturgię. Podobnie sytuacja wygląda ze ślubami i pogrzebami.

  • Dozwolona liczba osób, jakie będą mogły przebywać w środkach komunikacji miejskiej, będzie musiała odpowiadać połowie miejsc siedzących w danym środku transportu.