aktualność

Konkurs grantowy 2012

Opublikowano: 17/04/2012

Fundacja Nasza Ziemia, Firma Żywiec Zdrój oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w konkursie grantowym "Po Stronie Natury". Termin nadsyłania projektów upływa 15 marca 2012 r.

Celem konkursu jest szerzenie wiedzy o ochronie przyrody ze szczególnym uwzględnieniem ochrony drzew i wody, kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej społeczeństwa, propagowanie aktywnej edukacji ekologicznej prowadzonej w terenie, na świeżym powietrzu, wspieranie lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska.

Do rozdysponowania jest pula 150 000 zł. Można wnioskować o dofinansowanie w wysokości do 10000 zł. Konkurs adresowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, publicznych i niepublicznych, a także do instytucji zajmujących się edukacją ekologiczną z terenu całej Polski (w tym samorządów oraz organizacji pozarządowych).

Wszelkie informacje na temat konkursu dostępne są w biurze Organizatora, także telefonicznie, listownie, e-mailem oraz na stronie Fundacji Nasza Ziemia www.naszaziemia.pl/programy/konkurs-grantowy, dostępne także na stronie internetowej www.postronienatury.pl.