aktualność

XII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Opublikowano: 18/09/2019

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) XII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 24 września 2019 r., o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja na temat kierunków działania i planów Nadleśnictwa Kamienna Góra.

7. Sprawy edukacji w placówkach oświatowych podległych Powiatowi Kamiennogórskiemu.

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2020 za usunięcie i umieszczenie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz ustalenia wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, jeżeli od usunięcia tego pojazdu.

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wyrażenia woli dla podjęcia działań mających na celu zweryfikowanie przesłanek wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających, napędzanych silnikami spalinowymi, na wodach zbiornika Bukówka, na obszarze gminy Lubawka.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie Sesji.

                                                                                                           

                                                        Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego

                                                                                    (-) Edyta Wyrostek