aktualność

Ekonomia w ochronie zdrowia

Opublikowano: 13/09/2019

Dnia 12 września 2019 r. starosta Jarosław Gęborys uczestniczył w IX Ogólnopolskiej Konferencji "Ekonomia w ochronie zdrowia". W programie wydarzenia znalazły sie takie tematy jak:

1. Szpital powiatowy - podstawa leczenia szpitalnego w ochronie zdrowia.

2. Ryzyka prawne współczesnej placówki medycznej.

3. Opieka szpitalna jako zadanie własne powiatu.

4. Zapłata za świadczenia ratujące życie - orzecznictwo Sądu.

5. Analiza ekonomiczna sytuacji szpitali powiatowych w Polsce w latach 2015-2019. Prezentacja raportu

6. Zastosowanie innowacyjnych narzędzi analitycznych "Pulpit Menedżera Podmiotu Leczniczego"

Konferencja zakończyła sie panelem dyskusyjnym: "Rola Szpitala Powiatowego w systemie ochrony zdrowia. Perspektywy"

W konferencji wzięli udział: Maciej Miłkowski Wiceminister Zdrowia; Adam Niedzielski p.o. Prezesa NFZ; Andrzej Płonka Prezes Zarządu ZPP; Bernard Waśko Wiceprezes NFZ; Rudolf Borusiewicz Dyrektor Biura ZPP; Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Systemu Zdrowia Ministerstwo Zdrowia; Filip Nowak Dyrektor MOWNFZ; Michał Dzięgielewski Wicedyrektor MOWNFZ;  Dyrektor DOW NFZ .