aktualność

Podpisanie umowy na realizację operacji pn. Dni Powiatu Kamiennogórskiego

Opublikowano: 25/07/2019

Dnia 25 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu starosta Jarosław Gęborys i wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska podpisali umowę na realizację operacji pt. "Dni Powiatu Kamiennogórskiego - IX Święto Mleka, IV Święto Przedsiębiorczości" w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kwota przyznanego wsparcia wynosi 23 268,20 zł. Projekt będzie realizowany w partnerstwie ze Spółdzielnią Mleczarską KaMos, Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz Gospodarstwem Wańczykówka.

Cele operacji:

-stworzenie dogodnych i atrakcyjnych warunków do ogólnopojętego rozwoju obszarów wiejskich;

-zwiększenie świadomości grupy odbiorców operacji w zakresie możliwości korzystania z instrumentów pomocy zarówno finansowej, jak i merytorycznej w obszarze rolnictwa;

-poprawa konkurencyjności lokalnego rolnictwa dzięki zintensyfikowanym działaniom propagującym rodzime produkty rolne;

-poprawa jakości życia mieszkańców oraz promocja zrównoważonego rozwoju okolicznych wsi;

-zwiększenie świadomości hodowców bydła w zakresie innowacji w rolnictwie oraz aktualnej polityki rolnej.

Przewidywane efekty realizacji operacji:

-wzrost świadomości, a przede wszystkim wiedzy mieszkańców obszarów wiejskich na temat polityki rozwoju obszarów wiejskich i możliwości rozwoju;

-wzrost zaangażowania jednostek, organizacji oraz przedsiębiorców w realizację nowych projektów wpływających na rozwój lokalny;

-kultywowanie tradycji i  zachowanie obyczajów;

-wzrost świadomości uczestników wydarzenia w obszarze polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz promocji ich zrównoważonego rozwoju;

-powstawania nowych inicjatyw na rzecz społeczności wiejskiej.