aktualność

Kwalifikacja wojskowa

Opublikowano: 04/04/2019

Od 1 kwietnia br. do 11 kwietnia br.  na terenie powiatu kamiennogórskiego trwa kwalifikacja wojskowa.

Powiatowa Komisja Lekarska funkcjonuje w Kamiennej Górze w budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących (budynek A) przy ul. Traugutta 2.

 Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w tym okresie wzywa się:

1. Mężczyzn urodzonych w 2000 roku;

2. Mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. Osoby urodzone w latach 1998-1999, które:

a)      Zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

b)      Zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniem kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

4. Kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej (zgodnie z § 2 rozporządzenia RM z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grupy kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 2010, Nr 54, poz.321)