aktualność

"Dobry dyrektor szkoły, czyli kto?" - konferencja

Opublikowano: 28/09/2018

Dnia 27 września 2018 roku w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze odbyła się konferencja pn. "Dobry dyrektor szkoły, czyli kto?", zorganizowana przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. W wydarzeniu uczestniczyła Wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska oraz Dyrektor Mariola Jaciuk, jako gospodarz wydarzenia.

Podczas konferencji Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk przedstawił oczekiwania nadzoru pedagogicznego wobec dyrektorów oraz podzielił się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami zdobytymi podczas pełnienia funkcji dyrektora.

Cykliczne konferencje pn. "Dobry dyrektor szkoły, czyli kto?" cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dyrektorów placówek oświatowych. Spotkanie było skierowane dla dyrektorów publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek z powiatów: świdnickiego, wałbrzyskiego i kamiennogórskiego.