aktualność

Projekt "Ocalamy"

Opublikowano: 12/06/2018

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak i dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu dr Andrzej Drogoń zachęcają mieszkańców Dolnego Śląska do wzięcia udziału w akcji "Ocalamy" - akcji symbolicznego znakowania grobów bohaterów walk powstańczych i wyzwoleńczych pochowanych na terenie Dolnego Śląska

Wojewoda Dolnośląski i dyrektor IPN we Wrocławiu apelują do mieszkańców Dolnego Śląska o odnajdywanie grobów osób czynnie zaangażowanych w walkę o niepodległość i jej obronę na przełomie pierwszej i drugiej dekady ubiegłego wieku, pochowanych w dolnośląskiej ziemi, w celu oznaczenia miejsca pochówku specjalnym znakiem graficznym.


Zgłaszanie osób (miejsc ich pochówku), informacje i ewentualne dokumenty potwierdzające udział zmarłych w wydarzeniach historycznych należy wysłać na adres mailowy ocalamy@duw.pl lub drogą pocztową na adres Dolnośląski Urząd Wojewódzki ul. Powstańców Warszawy 1, 50 - 153 Wrocław z dopiskiem Biuro Wojewody.


W listopadzie 2018 roku oznakowane zostaną miejsca pochówku uczestników walk związanych z tworzeniem państwa polskiego, w tym m.in. Legionistów, Powstańców Śląskich i Wielkopolskich czy uczestników wojny polsko - bolszewickiej.

Więcej szczegółów w poniżej zamieszczonym piśmie Wojewody Dolnośląskiego oraz dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu.

Pliki do pobrania: