aktualność

Zakończenie kwalifikacji wojskowej

Opublikowano: 23/03/2018

Dnia 23 marca 2018 roku w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze odbyło się uroczyste zakończenie kwalifikacji wojskowej.


W podsumowaniu udział wzięli m.in. starosta kamienngórski Jarosław Gęborys, przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu mjr Jacek Baran oraz mjr Sebastian Kopczak z Wojskowej Akademii Uzupełnień w Kłodzku.

W roku bieżącym do stawienia się przed wojskową komisją kwalifikacyjną wezwanych zostało 224 mężczyzn w wieku 19 lat. Stawiennictwo było obowiązkowe. Sprawdzany był stan ogólny zdrowia.  Większość mężczyzn otrzymała kategorię zdrowia A. Przed komisja kwalifikacyjną stawiły się również kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej.