aktualność

63 rocznica śmierci kpt. Józefa Sierocińskiego.

Opublikowano: 03/01/2018

Dnia 2 stycznia 2018 roku na Cmentarzu Komunalnym w Kamiennej Górze odbyła się uroczystość przy grobie kpt. Józefa Sierocińskiego.

W 63 rocznicę śmierci kapitana na cmentarzu zgromadzili się przedstawiciele władz samorządowych, a wśród nich starosta Jarosław Gęborys, wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska oraz członek zarządu powiatu Mariusz Mućwicki, przedstawiciele oświaty i zaproszeni gości. Wartę honorową przy grobie pełnili uczniowie ZSZiO w Kamiennej Górze oraz przedstawiciele Policji.

Po przywitaniu gości przez miłosnika regionu Bogdana Adamusa, przybliżono postać kapitana, odśpiewano hymn narodowy, złożono kwiaty na grobie i zapalono znicze.

Józef Sierociński urodził się 12 XI 1891 r. w Łodzi. Na przełomie XIX i XX wieku wyemigrował z rodziną do USA. Gdy w Europie w 1914 r. rozpoczęła się I wojna światowa, całe osobiste życie podporządkował służbie dla niepodległości Ojczyzny. W ciągu kilku lat z szeregowego członka Związku Sokołów Polskich stał się jednym z czołowych działaczy tej patriotycznej organizacji w USA. W 1945 roku osiedlił się w Kamiennej Górze i tutaj zmarł 2 stycznia 1955 roku. 

Uroczystość związana ze śmiercią kpt. Józefa Sierocińskiego rozpoczęła obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, która przypada w 2018 roku.