aktualność

Schodołaz i podnośnik dla niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze

Opublikowano: 13/12/2017

W roku bieżącym Powiat Kamiennogórski uzyskał dofinansowanie, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III", na zakup schodołaza i podnośnika na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze.

Całkowity koszt zakupu schodołaza i podnośnika wyniósł 12 500,00 zł, a dofinasowanie z Funduszu 6 250,00 zł.

Zakup schodołaza i podnośnika pozwolił na przystosowanie budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze do potrzeb osób niepełnosprawnych.