aktualność

Podsumowanie projektu Erasmus+

Opublikowano: 08/12/2017

Dnia 8 grudnia 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbyło się podsumowanie projektu Erasmus+. 

Projekt Erasmus+ (wcześniej Leonardo da Vinci) to realizowany  od 2004 r. program szkolenia zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, polegający na odbywaniu praktyk-staży w firmach branży budowlanej i gastronomicznej w Lipsku. Do jesieni br. z programu skorzystało 450 uczniów, a kolejne 120 skorzysta z niego do 2018 r.  Odbyty staż w ramach projektu Erasmus+ daje uczestnikom doświadczenie i pomaga zdobyć  niezbędne kwalifikacje w zawodzie. Nabyte rozeznanie i dodatkowe kwalifikacje są potwierdzone certyfikatem partnera niemieckiego.

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie i ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Główne założenia programu to edukacja formalna i pozaformalna służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy, głównie przez umożliwienie zagranicznej mobilności, czyli wyjazdów w celach edukacyjnych.

Dyrektor ZSZiO Mariola Jaciuk odczytała list gratulacyjny od Marii Peter, wiceprezes Domu Europejskiego w Lipsku. Starosta Jarosław Gęborys w swoim wystąpieniu podkreślał, że praktyki zagraniczne to bardzo ważne i wartościowe doświadczenie w życiu uczniów.

W wydarzeniu oprócz licznego grona uczniów wzięli udział również Wicestarosta Kamiennogórski Małgorzata Krzyszkowska, członkowie zarządu Jan Orzechowski i Mariusz Mućwicki, Skarbik Powiatu Zbigniew Lipień, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Cecylia Skulska oraz Jerzy Kowalski - opiekun praktyk.