aktualność

Konferencja "Wnioski z wdrożenia pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych"

Opublikowano: 29/11/2017

Dnia 24 listopada br. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego odbyła się konferencja nt. "Wnioski z wdrożenia pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych", w której uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele ze szkół biorących udział w programie.

Podczas konferencji o doświadczeniach placówki edukacyjnej z bieżących etapów wdrożenia programu, jako przedstawiciel szkół biorących udział w programie, opowiedziała dyrektor ZSZiO w Kamiennej Górze Mariola Jaciuk.

W spotkaniu zorganizowanym przez Biuro do Spraw Proobronnych, które  odbyło się w Warszawie uczestniczył minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, sekretarz stanu Michał Dworczyk oraz dyrektorzy komórek resortu obrony narodowej zaangażowani w realizację programu.

Program pilotażowy Ministerstwa Obrony Narodowej dla szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. 

Finalnie program zmierzać będzie do utworzenia Pionów Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych w szkołach średnich we wszystkich powiatach na terenie całej Polski.