aktualność

Obchody Dnia Podchorążego

Opublikowano: 29/11/2017

Dnia 28 listopada br. we Wrocławiu odbyły się uroczystości z okazji Dnia Podchorążego. 

Uroczysta odprawa, zaprzysiężenie warty honorowej, defilada, w której udział wzięli również uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, a na koniec rekonstrukcja Nocy Listopadowej zwieńczona pokazem fajerwerków - tak świętowano Dzień Podchorążego w Wyższej Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

W obchodach wzięło udział wielu gości m.in: Wicewojewoda Dolnośląski Krzysztof Zieliński, Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki, Inspektor Rodzajów Wojsk DGRSZ gen. bryg. Sławomir Owczarek, Dowódca 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej gen. bryg. dr Jarosław Gromadziński, Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego płk dr Marcin Liberadzki, przedstawiciele duchowieństwa na czele z Dziekanem Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych ks. płk. Eugeniuszem Bójko i Dziekanem Sił Powietrznych WP ks. prałatem Januszem Radzikiem, a także delegacje zagraniczne, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, a wśród nich wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska oraz Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze Mariola Jaciuk, przedstawiciele uczelni Wrocławia, dowódcy, kierownicy jednostek i instytucji wojskowych oraz służb mundurowych działających na terenie Wrocławia.

Wieczorne uroczystości organizowane są rokrocznie na pamiątkę powstania listopadowego, które wybuchło za sprawą podchorążych ze Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie. Pod wodzą ppor. Piotra Wysockiego poderwali oni naród polski do walki o wolną ojczyznę. Ten ważny zryw niepodległościowy rozpoczął się z 29 na 30 listopada 1830 roku w Warszawie atakiem na Belweder.

Uroczystość była okazją do podziękowań dla JM Rektora - Komendanta Akademii Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki gen. bryg. dr. hab. inż. Dariusza Skorupki oraz Szefa Wydziału Wychowawczego Akademii Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki ppłk. mgr. inż. Wojciech Czerechowskiego za pomoc i zaangażowanie w działalność na rzecz uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze Podziękowania i wyrazy uznania osobiście przekazała wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska.