aktualność

"Zatrudnianie cudzoziemców" - konferencja

Opublikowano: 27/11/2017

Dnia 22 listopada br. Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze pod patronatem Starosty Kamiennogórskiego Jarosława Gęborysa zorganizował spotkanie dla pracodawców powiatu kamiennogórskiego.

Celem przeprowadzonej w ramach "Europejskich Dni Pracodawców 2017" konferencji było przedstawienie nowego stanu prawnego w zakresie zatrudniania cudzoziemców od 01.01.2018 r.

W trakcie spotkania przedstawione zostały przez przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego, Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Powiatowego Urzędu Pracy przepisy prawne regulujące zatrudnianie cudzoziemców.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 50 pracodawców z terenu powiatu zainteresowanych zatrudnianiem cudzoziemców.

Z inicjatywy europejskich służb zatrudnienia od 2014 r. corocznie w miesiącu listopadzie organizowane są spotkania krajowych służb zatrudnienia z pracodawcami, których celem jest wspieranie współpracy oraz zapoznanie z zadaniami przez nie realizowanymi w celu efektywnych działań na rzecz lokalnego rynku pracy.