aktualność

Konferencja "Inwestycje, edukacja, innowacje"

Opublikowano: 21/11/2017

W dniu dzisiejszym tj. 21 listopada br. w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu odbyła się konferencja z udziałem Anny Zalewskiej - Minister Edukacji Narodowej. 

Konferencja zorganizowana z okazji 20-lecia Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podzielona została na dwa bloki tematyczne. Pierwszy poświęcony funkcjonowaniu specjalnych stref ekonomicznych, podczas którego omówione zostały zagadnienia dotyczące systemu innowacyjnego. Drugi blok zajął się kwestiami szkolnictwa zawodowego. Odbyła się także prezentacja dobrych praktyk w zakresie współpracy szkół zawodowych i biznesu w ramach Klastra Edukacyjnego "INVEST in EDU" oraz kształcenia dualnego w Niemczech.

Udział w spotkaniu wzięła dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Mariola Jaciuk.